Art Terapia


Peterborough Art Terapia Być może zmagacie się z życiowym cierpieniem i czujecie, że coś Was hamuje przed otworzeniem się werbalnym do psychoterapeuty. Pracuję z takimi osobami stosując między innymi metodę terapii przez sztukę. Art Terapia pozwala na odczytanie Waszego nastroju i stanu emocjonalnego poprzez wgląd do kreowanych przez Was obrazów, rysunków czy rzeźb.
Sztuka wizualna jest dla mnie drogą do Waszych przeżyć w wewnętrznym świecie, a media malarskie narzędziami do ujawnienia świata obrazów, wizji, odczuć, myśli. Stanowią one bardzo istotne spektrum w leczeniu dysfunkcji psychosomatycznych gdyż proces terapii opiera się również, między innymi na Waszych wystąpieniach artystycznych.

Podczas sesji tworzycie obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które przeze mnie są z nich odczytywane.
Proponuję szerokie techniki malarskie, tak, abyście mieli jak największe możliwości wypowiedzi wizualnej.

Nie musicie posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń na polu artystycznym ponieważ podstawową różnicą pomiędzy art terapią, a zajęciami plastycznymi jest kontekst psychoterapeutyczny, z właściwymi mu czynnikami leczącymi.
Art Terapia stosowana jest w pomocy osobom w różnym wieku w leczeniu między innymi: lęków, depresji, zaburzeń afektywnych, uzależnień, przemocy, zaniżenia poczucia własnej wartości. Jako metoda stosowana jest również u pacjentów z  trudnościami emocjonalnymi i psychospołecznymi związanymi z chorobami somatycznymi (np. nowotworowymi).