Psychoterapia Dorosłych


Peterborough Psychoterapia Dorosłych „W sercu każdej trudności spoczywa ukryta możliwość”
Albert Einstein


90 % naszych kłopotów zwiazanych z depresjami, lękami, problemami w kontaktach z innymi ludźmi, czy niestabilnościami emocjonalnymi na polu wzajemnych relacji w związkach małżeńskich i partnerskich, mają swoje źródło we wczesnych latach naszego życia.
Człowiek, którego osaczył lęk i który znalazł się w konfrontacji z niemożliwym - według niego nie do rozwiązania problemem - potrzebuje pomocy. To nie teza, to fakt.
Niektóre problemy, z którymi pracuję to:
 
Niepokój
Depresja
Stres
Brak motywacji do działania
Trudność w podejmowaniu decyzji
Zaniżona samoocena
Niezadowolenie z życia / utrata sensu
Problemy z relacjami
Toksyczne interakcje (współuzależnienia) międzyludzkie
Przemoc emocjonalna / fizyczna
Rozwód
Żal, separacja, strata
Trudności emocjonalne w wyniku choroby onkologicznej
Samookaleczanie
Zaburzenia odżywiania
Uzależnienia
Seksualne wykorzystanie
Metody psychoterapeutyczne proponowane przeze mnie są zindywidualizowane, ściśle dopasowane do Waszego problemu lub grupy problemów. Na to pozwala najlepiej tak zwana „metoda zintegrowana”, która jest konglomeratem metod takich jak: Kognitywnej, Behawioralno - Poznawczej, Psychodynamicznej, Metapoznawczej, Motywacyjnej, poprzez Sztukę, wprowadzania umysłu w relaksację stosując Wschodnie elementy ZEN.