Psychoterapia Dzieci i Młodzieży


Peterborough Psychoterapia Dzieci i Młodzieży „Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz, Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak

 
Jeśli zauważycie u swoich dzieci zarówno młodszych jak i starszych:
Wybuchy agresji
Labilność (zmienność) emocjonalną
Utrzymujący się spadek nastroju
Niepokój
Depresję
Stres
Brak motywacji do działania
Problemy z relacjami
Niezadowolenie z życia / utrata sensu
Samookaleczanie
Zmiany w sposobie eksponowania emocji
Niepokojące zmiany, które do tej pory nie miały miejsca
Uzależnienia
to znak, że należy działać. Podobnie jak w wypadku chorób somatycznych, samodzielne próby niesienia pomocy kończą się fiaskiem i przeciąganiem czasu trwania choroby. Zarówno dzieci jak i młodzi ludzie w okresie adolescyncyjnym,  którzy zmaga się ze swoim smutkiem, rozpaczą, trudną do wyobrażenia deprywacją, reagują inaczej niż dorośli. Znacznie bardziej niebezpiecznie dla nich samych.
 Dzieci zwykle odczuwają nie tylko równie silnie jak Wy – dorośli, emocje. Odczuwają je bardziej dotkliwie jak również… inaczej.  Najczęściej przeżywają mocniej trudne zdarzenia, ponieważ nie mają jeszcze wykształconej w umyśle zdolności do odpowiedniej adaptacji. Mówiąc wprost - nie rozumieją co się dzieje i dlaczego.
Terapia dziecka wymaga zawsze współpracy psychoterapeuty z rodzicami lub opiekunami.  Bardzo często wymagana jest również pewnego typu elastyczność w zachowaniu rodzica względem dziecka i niejednokrotnie zmiana schematu dotychczasowego postępowania. Zawsze dziecko w psychoterapii wymaga wsparcia emocjonalnego. Dotyczy to również nastolatków.
Terapia prowadzona przeze mnie jest terapią holistyczną, obejmującą swoją uwagą nie tylko zachowanie dziecka młodszego czy starszego w gabinecie psychoterapeutycznym, ale również wszystkie inne środowiska, w którym ono funkcjonuje, np.: dom, szkoła poprzez obserwację rodziców lub opiekunów.
Po każdej skończonej sesji, jesteście  informowani o jej przebiegu i jeśli istnieje taka konieczność – otrzymujecie wówczas niezbędne wskazówki jak postępować z dzieckiem w domu, oczywiście w przypadku,  jeśli dotyczą konieczności wprowadzenia pewnych zmian. Nie pozostawiam Was samych.